Đôi cánh mày bé bỏng
Sao mang nổi bầu trời
Nhỡ mà kỳ giông bão
Núp đâu chuồn kim ơi

Luống cà sang luống bắp
Với con chuồn chuồn kim
Cũng xa bằng hai nước
Biết đâu mà bay lên

Dù đi đây đi đó
Không qua nổi mái nhà
Con chuồn kim đầu ngõ
Như người, đừng đi xa

Trong tình tôi lặng lẽ
Có con chuồn kim bay
Bằng đôi chân sẻ
Tôi đi trên đời này

Tôi đi mà như đậu
Tôi bay mà như đi
Con chuồn kim bờ đậu
Trong tình tôi thầm thì

Những người xa khuất nẻo
Nghìn chân trời trong tay
Làm sao mà nhìn thấy
Một con chuồn kim bay

Chuồn kim ơi đừng sợ
Những chú bé bắt mày
Bởi thân mày quá nhỏ
Bắt làm sao lọt tay

Con chuồn kim màn chỉ
Lặng lẽ khâu tháng ngày
Vườn tôi đang rộng mở
Tha hồ chuồn kim bay.