Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 10/04/2020 14:01

御制文人詩

書窗燈火夙霄勤,
格調清高意思新。
道骨仙風乘月客,
錦心繡口典衣人。
雄詞炯炯凌霄漢,
妙句洋洋泣鬼神。
冰玉情懷方寸頃,
晅和郁郁四時春。

 

Ngự chế văn nhân thi

Thư song đăng hoả túc tiêu cần,
Cách điệu thanh cao ý tứ tân.
Đạo cốt tiên phong thừa nguyệt khách,
Cẩm tâm tú khẩu điển y nhân.
Hùng từ quýnh quýnh lăng tiêu hán,
Diệu cú dương dương khấp quỷ thần.
Băng ngọc tình hoài phương thốn khoảnh,
Huyên hoà úc úc tứ thời xuân.

 

Dịch nghĩa

Bên song cửa phòng văn, đèn lửa sớm hôm chăm chỉ
Cách điệu thanh cao, ý tứ mới lạ
Cốt cách thần tiên khác nào khách cưỡi vầng trăng
Lời lẽ gấm thêu thật người trông coi văn học
Ngôn từ hùng hồn sáng chói, bay vút tầng xanh
Câu chữ thần diệu đẹp đẽ, quỷ thần run khóc
Tấc lòng tình cảm trong sáng như băng như ngọc
Vẻ ôn hoà lai láng như bốn mùa đều xuân


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán, Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Thư song sớm tối đọc chuyên cần
Điệu thức thanh cao mới ý vần
Cốt cách thần tiên người cưỡi nguyệt
Ngôn từ gấm vóc khách làng văn
Hùng hồn chữ chữ vút trời thẳm
Thần diệu câu câu khóc quỷ thần
Tấc dạ trắng trong băng ngọc quý
Ôn hoà lai láng bốn mùa xuân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phòng văn bên cửa sớm chuyên cần,
Cách điệu thanh cao ý hợp vần.
Cốt cách thần tiên như nguyệt khách,
Lời lời gấm vóc khách trường văn.
Hùng hồn chử nghĩa xung trời thẳm,
Thần diệu câu lời run quỷ thần.
Trong sáng tấc lòng băng ngọc sáng,
Ôn hoà phơi phới bốn mùa xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời