35.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
40 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lâu Văn Mua (94 bài)
- Pháp Hoan (4 bài)
- Du Phong (179 bài)
- Trần Việt Anh (7 bài)
- Nguyễn Thiên Ngân (88 bài)
Tạo ngày 22/09/2019 23:52 bởi tôn tiền tử
Lê Phan Hiếu Anh sinh ngày 14/6/1999, cư trú tại TP Biên Hoà, Đồng Nai. Anh hiện là sinh viên khoa Quản lý hoạt động văn hoá nghệ thuật, ĐH Văn hoá TP Hồ Chí Minh, là hội viên Hội văn học nghệ thuật Đồng Nai.