15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
103 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 22/07/2023 10:12 bởi Admin
Hồ Hoàng Đông bút danh Lai Vô Tích, là nhà thơ, sinh năm 1995 tại Hà Tây, tốt nghiệp Học viện Tài chính và ĐH Luật Hà Nội. Ông viết thơ từ rất sớm, có nhiều bài viết được đăng trên báo Văn nghệ, Văn nghệ Công an, Tiền phong, tạp chí Người Hà Nội... Hiện đang công tác tại thành phố Hà Nội.

Ông đã xuất bản nhiều tập thơ, gồm có:
- Tuổi 20 hát (NXB Thanh niên, 2017)
- Sương khuya (NXB Thanh niên, 2019)
- Rêu phủ thềm rồng (NXB Hội Nhà văn, 2020)
- Trần gian, đêm rất buồn (NXB Văn học, 2020)
- Hạ ca (NXB Hà Nội, 2023)

 

Tuổi 20 hát (2017)

Sương khuya (2019)

Rêu phủ thềm rồng (2020)

Trần gian, đêm rất buồn (2020)

Hạ ca (2023)