Một ông trăng ở trên trời
Một ông trăng nữa lại rơi xuống hồ
Rô ron bơi vội tới vồ
Hí hửng có chiếc bánh to đây rồi

Rỉa mãi mà không hết mồi
Bánh vẫn tròn vạnh không vơi tí nào
Bụng ron vẫn đói cồn cào
Đớp hoài mồi, chẳng thấy vào bụng ron
Ron hỏi chép lớn, chép con
Chép cười: “Là bóng trăng tròn đáy thôi!”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]