Lê Giang tên thật Trần Thị Kim, còn có bút danh Vũ Kim Sa. Bà sinh ngày 08-2-1930 tại Cà Mau, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn TPHCM, Hội viên Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.

Bà lớn lên trong ngành y tế Cách mạng (1945-1968). Từ 1968 Lê Giang chuyển từ ngành y tế sang Văn học nghệ thuật cho đến hôm nay. Bà nói: “Vì tôi cảm thấy cuộc đời mà tôi đang sống luôn luôn thôi thúc tôi phải tập viết, tập ghi chép như mỗi ngày phải ăn cơm, phải uống nước!”.

Ði trên con đường văn chương, là một cuộc phiêu lưu đầy thử thách. Nhiều lúc bà, muốn trở lại ngành y, nhưng Lê Giang lại nghĩ: “Trường đời cho tôi bước vào văn học là thiên nhiên và con người trong chiến tranh và tôi tiếp xúc hằng ngày: ngành y tế cũng là lục phủ ngũ tạng của văn chương. Vì vậy, chẳng có ai bàn ra tán vào…