Nơi vườn xưa hoang vắng
Có con chim lẻ loi
Chẳng có cặp có đôi
Vừa đi vừa lủi vừa mổ
Bộ tịch cả đời vất vả
Một mình!
Một mình vùi trong cỏ
Một mình đắp lá khô
Bơ vơ mà không hề biết
Lặng căm như là biết hết
Vừa mổ vừa lủi vừa đi
Giả bộ như hiền triết!
Con lẻ loi gầy gò khô đét
Ám khói màu lông chồn
Đôi chân cà kheo dài ngoằng
Vừa mổ vừa lủi vừa đi
Vừa đi vừa mổ vừa lủi…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]