1-
Những ngọn đèn gạo chợ nước sông
Hắt bóng xuống Sông Trăng
Như cả đời mất ngủ
Như cặp mắt già nua của mẹ
Nhấp nhem buồn thâu đêm

Sông Trăng gầy phơi bãi giựt ròng
Bải hoải cánh đàn ông dật dựa
Canh chừng mớ hàng bông
Ngổn ngang cần xé
Bọc ni lông chới với đầy đường

"Ai làm cho vịt xa chuồng
Cho nên quân tử bữa buồn bữa vui"

Dưới ghe rỗi dỗ em ầu ơ...
Khiến bầy vịt chạnh lòng la hoảng
Bìm bịp ngoài vàm kêu nước lớn:
"Buôn bán không lời chèo chống mỏi mê"

2-
Bữa nay lòng quân tử cũng ko vui
Phòng máy lạnh rè rè quá tải
Hỗn hợp mùi nước hoa trưởng giả
Khăn trải giường cháy tàn thuốc lá
Chén trà em gởi lại vành môi
Nữa như khóc, nữa như cười
... ... ...

Bữa nay quân tử tự nhiên buồn
Đổ bóng xuống Sông Trăng
Dập dềnh...
Dập dềnh... qua đêm!


(Sóc Trăng 3/2002)

Tập thơ "Văn chương một thời để nhớ" (NXB Văn học, 2006)