Chưa có đánh giá nào
82 bài thơ
Tạo ngày 20/04/2008 19:00 bởi Hoa Xuyên Tuyết, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 21/04/2008 14:29 bởi Hoa Xuyên Tuyết
Tóc bạc chữ mầm xanh thiên lý
Tuổi Cao Biền tim vị thành niên