Chưa có đánh giá nào
92 bài thơ
Tạo ngày 21/03/2008 06:30 bởi Hoa Xuyên Tuyết
Tập thơ U75 từ tình (NXB Phụ nữ, 2007).

 

Mimơza

Tình ca mất ngủ

Lời xanh