Đây là chốn người xưa lởn vởn
Ngó mây vàng đồng biếc dấu trăng đi
Cành xa ngái trái sim ngọt lịm
Nhấp nháy đồi nhấp nháy những hàng mi

Xóm phẳng lặng còn gì đáng nhớ
Cành gợi tình lá úa hoang mang
Đâu trai trẻ hứng tình đợi nhớ
Nắng quái chiều yểu điệu bước xênh xang

Hội Thậm thình đọng hương buồn quanh cối
Tiếng cồng rên chới với thẹn trăng ngà
Qua xóm vắng đường héo luồn cỏ rối
Trai gái làng mòn mỏi bước chân xa.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022