Ta sống như in cái lúc này
Lỡ sang trời khác lại rụng say
Ngớ ngẩn nhìn nhau ngơ tóc bạc
Mắt nhíu chân chim ngỡ chợt bay

Có ba tấc đất ai ầm ĩ
Kìa bốn chân mây đã bớt gầy
Nghe trời chồng chéo bao mắc mớ
Rối hẹ canh suông một khối nhầy

Đơn giản thôi mà đơn giản lắm
Ta đã tìm Kia bỏ mất Này
Giây phút ta thở ta đang sống
Bám bíu Xưa-Mai ngóng rụng tay.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022