Hoa đông thanh
Hoa thường ngày ruột đau chín bận
Cách sông mưa gió bóng không
Tháng năm hoa nở tuyết rừng nhẹ bay
Rồng náu trong hơi mây gốc đá
Chẳng dám nào làm tổ kiến sâu
Trồng đây giống chẳng thường đâu
Chén vạn niên đã thấy màu trăng thanh
Trăm chim chầu bay quanh hồn Thục
Một tiếng nghe xé trúc nửa đêm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)