Mưa rơi
rơi rơi
Mưa đang rơi
Mong rằng chỉ năm sáu ngày thôi

Cũng có thể
Mưa còn rơi đến ngày tám, đến ngày hai mươi
Đến đầu tháng, ngày rằm, sẽ tạnh
Đi, cứ đi, Oang Xim Ly mưa vẫn rơi

Ô kìa, con chim kia
Cớ sao mà hót vậy
Bay qua Oang Xim Ly mà hót
Con chim sâu ướt đầm thẫn thờ hót trong mưa

Ngã ba Thiên An liễu rủ
Đầm đìa buông lá trong mưa
Mong rằng mưa năm sáu ngày là vừa
Mây lưng đèo lơ lửng, rền vang


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)