01/07/2022 01:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Oang Xim Ly
왕십리

Tác giả: Kim So-wol - 김소월

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 26/02/2011 07:05

 

Nguyên tác

비가 온다
오누나
오는 비는
올지라도 한 닷새 왔으면 좋지.

여드레 스무날엔
온다고 하고
초하루 삭망이면 간다고 했지
가도 가도 왕십리 비가 오네.

웬걸 저 새야
울랴거든
왕십리 건너가서 울어나다고
비 맞아 나른해서 별새가 운다.

천안에 삼거리 실버들도
촉촉히 젖어서 늘어졌다네
비가 와도 한 닷새 왔으면 좋지
구름도 산마루에 걸려서 운다.

Bản dịch của Lê Đăng Hoan, Kim Ki Tae

Mưa rơi
rơi rơi
Mưa đang rơi
Mong rằng chỉ năm sáu ngày thôi

Cũng có thể
Mưa còn rơi đến ngày tám, đến ngày hai mươi
Đến đầu tháng, ngày rằm, sẽ tạnh
Đi, cứ đi, Oang Xim Ly[1] mưa vẫn rơi

Ô kìa, con chim kia
Cớ sao mà hót vậy
Bay qua Oang Xim Ly mà hót
Con chim sâu ướt đầm thẫn thờ hót trong mưa

Ngã ba Thiên An liễu rủ
Đầm đìa buông lá trong mưa
Mong rằng mưa năm sáu ngày là vừa
Mây lưng đèo lơ lửng, rền vang
Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
[1] Là khu vực nay ở nội thành Xơ Ul.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim So-wol » Oang Xim Ly