Những cô gái ven đô chơi trò bập bênh
Trong ngày Phật đản
Chơi trò bập bênh

Gió thổi
Tung bay gió thổi
Cây dương liễu trong vườn
Đu đưa cùng cây đu nhún nhảy

Cây dương liễu ngoài vườn
Vươn cành nghiêng ngó
Ô, ô theo chiều gió
Bóng trải dài nhún nhảy bập bênh

Ngày xuân
Vui cuồng vui nhiệt
Các cô gái ven đô đang chơi trò bập bênh
Tình yêu bập bênh muôn thuở


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)