Đêm đông dài dằng dặc
Lá rụng rơi lào xào
Ngồi kề bên lòng mẹ
Nghe kể chuyện năm nao

Tại sao tôi sinh ra
Để mà nghe chuyện kể?
Hỏi làm chi, để mai ngày
Làm cha, làm mẹ thân này thử xem?


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)