Xuân dù chưa đến
Vẫn thấy ấm lòng
Dù chưa là xuân
Trên cành mầm nẩy!

Mùa xuân ấm áp chưa sang
Cành cây mầm nẩy, ngàn ngàn cành cây
Lòng tôi xuân đã đến đây
Mầm ơi hãy nẩy, nẩy ngay bây giờ


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)