03/07/2022 18:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mầm cây
수아

Tác giả: Kim So-wol - 김소월

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2011 00:14

 

Nguyên tác

설다 해도
웬만한,
봄이 아니어,
나무도 가지마다 눈을 텄어라!

웬만한 설은 봄은 아니여!
나무가지 가지마다 눈을 텃어라,
내 가슴에도 봄이 와서
지금 눈을 트랴고 하여라.

Bản dịch của Lê Đăng Hoan, Kim Ki Tae

Xuân dù chưa đến
Vẫn thấy ấm lòng
Dù chưa là xuân
Trên cành mầm nẩy!

Mùa xuân ấm áp chưa sang
Cành cây mầm nẩy, ngàn ngàn cành cây
Lòng tôi xuân đã đến đây
Mầm ơi hãy nẩy, nẩy ngay bây giờ
Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim So-wol » Mầm cây