Đi đến đâu
Hỡi thân ta
Đáng thương
Như hạt mưa sa là cùng

Núi ngăn
Ta quay đường vòng
Đá ngăn
Vượt đá, ta không ngại ngần

Thế nhưng
Chẳng lối dời chân
Nỗi buồn thương cảm
Ép dồn con tim

Hẳn là
Như giọt mưa đêm
Lang thang vô định
Rơi trên cõi đời


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)