Sáng nay trời vừa sáng
Chim én kêu gọi đàn
Bay về vùng Kang Nam

Gió tinh sương ấm áp
Thổi qua rất nhẹ nhàng
Như chào mừng chim bay

Chim én nhìn bầu trời
Rời quê hương ra đi
Từ biệt mẹ xa vời

Én lang thang trên đường
Khi trời còn tinh sương
Gió thổi vẫn lên đường


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)