03/07/2022 19:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chim én
제비

Tác giả: Kim So-wol - 김소월

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2011 06:31

 

Nguyên tác

오늘 아침 먼동 틀 때
강남의 더운 나라로
제비가 울고 불며 떠났습니다

잘 가라는 듯이
살살 부는 새벽에
바람이 불 때에 떠났습니다

어미를 이별하고
떠난 고향의
하늘을 바라보던 제비이지요

길가에서 떠도는 몸이기에
살살 부는 새벽에
바람이 부는데로 떠났습니다

Bản dịch của Lê Đăng Hoan, Kim Ki Tae

Sáng nay trời vừa sáng
Chim én kêu gọi đàn
Bay về vùng Kang Nam[1]

Gió tinh sương ấm áp
Thổi qua rất nhẹ nhàng
Như chào mừng chim bay

Chim én nhìn bầu trời
Rời quê hương ra đi
Từ biệt mẹ xa vời

Én lang thang trên đường
Khi trời còn tinh sương
Gió thổi vẫn lên đường
Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
[1] Tượng trưng cho vùng ấm áp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim So-wol » Chim én