Tháng giêng trăng sáng đêm rằm
Xin chào, ta ngắm ta cùng đón trăng
Nào đi, hỡi cả xóm làng
Cùng nhau đi đón trăng vàng tháng giêng
Áo quần vừa mặc mới tinh
Mà sao còn đọng trong tim nỗi buồn
Cùng nhau đi đón trăng tròn
Đến khi trăng mọc trên non hãy về
Cùng đi đón ánh trăng thề
Sao hôm lặn xuống tứ bề còn trăng
Bạn xưa ngôi mộ yên nằm
Đến bên mộ, đón trăng rằm tháng giêng


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)