25/09/2023 14:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chào trăng rằm tháng giêng
달마지

Tác giả: Kim So-wol - 김소월

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 26/02/2011 17:59

 

Nguyên tác

正月대보름날 달마지,
달마지 달마즁을, 가쟈고!
새라새옷은 가라닙고도
가슴엔 묵은설음 그대로,
달마지 달마즁을, 가쟈고!
달마즁가쟈고 니웃집들!
山우헤水面에 달소슬,
도라들가쟈고, 니웃집들!
모작별삼셩이 러질.
달마지 달마즁을 가쟈고!
다니든옛동무 무덤에
正月대보름날 달마지!

Bản dịch của Lê Đăng Hoan, Kim Ki Tae

Tháng giêng trăng sáng đêm rằm
Xin chào, ta ngắm ta cùng đón trăng
Nào đi, hỡi cả xóm làng
Cùng nhau đi đón trăng vàng tháng giêng
Áo quần vừa mặc mới tinh
Mà sao còn đọng trong tim nỗi buồn
Cùng nhau đi đón trăng tròn
Đến khi trăng mọc trên non hãy về
Cùng đi đón ánh trăng thề
Sao hôm lặn xuống tứ bề còn trăng
Bạn xưa ngôi mộ yên nằm
Đến bên mộ, đón trăng rằm tháng giêng
Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim So-wol » Chào trăng rằm tháng giêng