Bóng cây cao chìm trong hồ nước
Lá rơi vàng vụng trốn đáy hồ sâu
Ánh nước lung linh mập mờ xanh biếc
Một mình tôi đứng ngắm suốt hồi lâu
Bầu trời biếc phía đông còn mờ ảo
Ráng mây buồn tiên nữ khóc tình yêu
Nước mắt rơi trên gối giấc mơ sầu
Nhưng nhưng kìa, hỡi người tôi yêu dấu
Má ửng hồng ai gánh nước về đâu
Đám mây chiều sót lại giữa trời cao
Và một nửa vầng trăng lơ lửng bóng


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)