Trái cây chín đỏ
Trong tuyết đầu đông
Chú chim nhỏ đuôi trắng
Hiếm thấy ở Seoul
Mổ trái ăn
Màu lá kim ngân trú đông
Buồn hơn cả giấc mơ không thành
Của loài người


Nguồn: Tìm hiểu văn học Hàn Quốc thế kỷ 20, NXB Văn nghệ, 2009.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)