Con trai và con gái
Thân dưới ướt đầm
Đêm lặng ngắm cây sâm
Thân dưới cũng ướt đầm
Người đạp biển với chân không
Nghe nói biến thành chim
Và chỉ ướt bàn chân


Nguồn: Tìm hiểu văn học Hàn Quốc thế kỷ 20, NXB Văn nghệ, 2009.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)