Chưa nghe tiếng gọi tên mình
Thì anh bất động, lặng thinh không lời
Nghe em gọi đến tên rồi
Anh thành hoa thắm suốt đời ở bên

Bây giờ hãy gọi tên em
Để em cũng được êm đềm bên anh
Cái tên hương sắc long lanh
Bên anh, em cũng trở thành bông hoa

Mong rằng tất cả chúng ta
Thành cái gì đó để mà tặng trao
Có cần tìm ở nơi nào
Ngay trong ánh mắt dạt dào không quên


Nguồn: Thơ dịch và sáng tác (tuyển chọn - 2020), Nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)