30/03/2023 17:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lá kim ngân
인동잎

Tác giả: Kim Chun-su - 김춘수

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 22/02/2011 05:24

 

Nguyên tác

눈 속에서 초겨울의
붉은 열매가 익고 있다.
서울 근교(近郊)에서는 보지 못한
꽁지가 하얀 작은 새가
그것을 쪼아먹고 있다.
월동(越冬)하는 인동(忍冬) 잎의 빛깔이
이루지 못한 인간(人間)의 꿈보다도
더욱 슬프다.

Bản dịch của Hoàng Hải Vân

Trái cây chín đỏ
Trong tuyết đầu đông
Chú chim nhỏ đuôi trắng
Hiếm thấy ở Seoul
Mổ trái ăn
Màu lá kim ngân trú đông
Buồn hơn cả giấc mơ không thành
Của loài người
Nguồn: Tìm hiểu văn học Hàn Quốc thế kỷ 20, NXB Văn nghệ, 2009.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Chun-su » Lá kim ngân