Giá tôi là cả trời quê
Để chiều nay đón thu về mà thương
Mây như cỏ ướt trong vườn
Gió như vái gió tôi đương nhớ nhà
Con đường cạnh ngõ nhà ta
Nắng hôm nay cứ như xa như gần
Tiếng chim như tiếng hạt mầm
Ở đây, hay giữa tay cầm của tôi
Hình như em đợi tôi rồi
Tôi yêu như thể cái hồi đang yêu
Lá như mưa đổ vào chiều
Như quanh tôi đấy, rất nhiều thu sang
Như trong tôi quá vội vàng
Hè chưa đi hết đã mang thu về
Như tôi đã nói được gì
Tiếng hè đi, tiếng thu đi mơ màng
Như là thương chút lỡ làng
Thì thu mong đợi sẽ làm ta vui
Em đừng trách nữa chi tôi
Trẻ như ta, lắm buồn vui là thường
Ta như cây ở trong vườn
Đứng bên nhau, để mà thương nhau mà
Em là mỗi bận thu qua
Ngắm em tôi sẽ nhận ra được mình
Mùa thu hai đứa chúng mình
Mùa thu hai nửa ta giành tặng nhau.