Em vừa đến đã về sao
Không cho anh nói câu nào thật ư?
Này em, em hãy từ từ
Nói xem như thế là như thế nào?
Vì đâu trời đổ mưa rào
Đêm trăng một mảnh chiêm bao trên trời
Thị Màu là Thị Màu ơi
Yếm xuân buông trễ ghẹo người tụng kinh
Mặt trăng thành mặt trăng tình
Cái đêm Thị Nở đốt mình vì yêu
Cái đêm vườn chuối Chí Phèo
Xóm thôn đất đá, cột kèo cưới nhau
Bây giờ em sẽ về đâu
Hôm nay mồng một, hôm sau đã rằm
Loáng loàng thôi đã là năm
Bóng sông, bóng nước, bóng tăm cá chiều
Này em, thôi nói chi nhiều
Bởi con tim biết cái điều lặng im.