Mảnh đất tơi tơi,
Em giao hạt cải,
Nhẹ nhàng em tưới,
Trên phủ mùn rơm.

Mai ngày giữa luống đất thơm,
Hàng trăm cây cải xanh non phơi màu.

Cải mọc lớn mau,
Dưới trời thu mát,
Sẵn sàng luống đất,
Em cấy mười hàng.

Ngày ngày em bón em chăm,
Rau lên xanh tốt, nhà ăn dồi dào.


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 3 phổ thông (tập 1) giai đoạn 1976-1979, không đề tên tác giả.

Nguồn: SGK Tập đọc lớp 3 phổ thông, tập 1, NXB Giáo dục, 1977