Sớm rửa cưa
Trưa mài đục
Tối giục cơm


Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005