Phụ mẫu em không có con trai,
Kiếm nơi rể thảo một mai phụng thờ.
Không con trai thời có cháu trai,
Phận anh là rể đứng ngoài ngó vô.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975