Ngọn roi mẹ uốn trăm chiều,
Anh vô lạy mẹ bốn lạy, kẻo mẹ đánh nhiều thì em đau.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004