Lúa chiêm lấp ló đầu bờ,
Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên.


Khảo dị:
Lúa chiêm đứng nép đầu bờ,
Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên.
Bài ca dao này nói về hiện tượng sau mưa rào kèm theo sấm chớp thì cây trồng rất tốt và cho năng suất cao. Trong không khí có khoảng 80% nitơ (N2) và 20% oxi (O2). Liên kết N≡N trong N2 bình thường rất bền nhưng ở mức nhiệt cao thì bị phá vỡ liên kết, khiến xảy ra chuỗi phản ứng hoá học hình thành chất đạm tốt cho cây:
N2 + O2 → (2000 độ C) 2NO
2NO + O2 → 2NO2
4NO2 + O2 + H2O (nước mưa) → 4HNO3
HNO3 → H+ + NO3- (đạm)
Nhờ có sấm chớp ở các cơn mưa giông, mỗi năm trung bình mỗi mẫu đất được cung cấp khoảng 6-7 kg nitơ.

Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)