Đôi mắt ai làm hồn tôi ngơ ngẩn,
Phút ấy thôi đã đủ để vấn vương!
Cho tôi hỏi chỉ một lời rất khẽ:
Mắt người nhìn ...là ghét hay thương ?