Hỡi cô yếm thắm đeo bùa,
Bố mẹ có bán anh mua nửa người.
Anh mua từ rốn đến đùi,
Từ bụng đến mặt mặc trời với em.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006