Hỡi cô mà thắt lưng xanh,
Có về làng Mái với anh thì về.
Làng Mái có lịch có lề,
Có sông tắm mát có nghề làm tranh.


Tranh Đông Hồ là một dòng tranh dân gian nổi tiếng nhất nước ta, được đặt tên theo tên mà nơi nó ra đời là làng Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Làng Đông Hồ xưa còn gọi là làng Mái, nằm ngay cạnh đê bờ Nam sông Đuống, gần bến phà Hồ mà nay là cầu Hồ.

Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001