Hỡi anh thắt dây lưng điều,
Vợ con khốn khổ trăm chiều về anh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001