Hôm qua dạo phố cầm khăn,
Cầm được đồng bạc để dành cưới em.
Ba hào anh để mua tem,
Gửi nhà dây thép mời anh em xa gần.
Họ hàng ăn uống linh đình,
Ai ai cũng biết là mình lấy ta.
Hào tư anh để mua gà,
Sáu xu mua rượu, hào ba đi tàu.
Bảy xu anh để mua cau,
Một hào mua gói chè tàu uống chơi.
Một hào cả đỗ lẫn xôi,
Một hào gạo tẻ với nồi rau dưa.
Anh ngồi anh nghĩ cũng vừa,
Cưới em đồng bạc chẳng thừa xu mô.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001