Em về đục núi lòn qua,
Vắt cổ chày ra nước, thì ta làm chồng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001