19/10/2021 02:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em về đục núi lòn qua

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/11/2015 17:24

 

Em về đục núi lòn qua,
Vắt cổ chày ra nước, thì ta làm chồng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em về đục núi lòn qua