Dã tràng se cát biển Đông,
Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)