Chém cha cái nước sông Bờ,
Tưởng rằng báng nước, ai ngờ báng con.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)