Bà ơi cho cháu xin xu,,
Cháu mua bánh gù cháu gởi về Nam.
Bố cháu đi làm: chè Tàu thuốc lá,
Mẹ cháu ở nhà vét lá khoai lang.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009