07/08/2020 17:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bà ơi cho cháu xin xu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 11:07

 

Bà ơi cho cháu xin xu,,
Cháu mua bánh gù cháu gởi về Nam.
Bố cháu đi làm: chè Tàu thuốc lá,
Mẹ cháu ở nhà vét lá khoai lang.
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bà ơi cho cháu xin xu