Anh qua chốn tây thành đành tâm nhẹ bước
Vai mang khẩu súng, đạn buộc sau lưng
Thương thầy mẹ cao tuổi, thương vợ con trẻ dại quá chừng
Mai đây mũi tên hòn đạn anh liệu còn giữ vẹn tấm thân trở về?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]