Anh ngồi vực thẳm anh câu,
Sẩy chân rớt xuống vực sâu cái ầm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001