09/08/2020 18:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh ngồi vực thẳm anh câu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 09:25

 

Anh ngồi vực thẳm anh câu,
Sẩy chân rớt xuống vực sâu cái ầm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh ngồi vực thẳm anh câu